Forum
zeepreventorium

Index forum

Bureau A
Mededelingen vanwege het zeepreventorium - Messages du préventorium marin

“Wijziging forum”

Hier kan u de discussie over het onderwerp Wijziging forum volgen. Wenst u een bijdrage bij deze discussie te plaatsen, dan kan dit onderaan de pagina. Vous avez ici la discussion au sujet de Wijziging forum. Si vous désirer placer votre contribution sur ce thème, vous pouvez le faire en bas de page.

Datum
Auteur
Bericht - Message
Laatste bericht - dernier message
16-08-2007 08:34:07
Marc Doigny
Vanaf 16 augustus moet je in plaats van de oude, vaste kode een cijferkode ingeven. Geef als kode in de 6 cijfers die rechts verschijnen. Dit werd gedaan om ook mensen die niet (meer) vertrouwd zijn met het ZPM de mogelijkheid te geven berichten te plaatsen.

A partir du 16 août, un code chiffré doit être introduit au lieu de l'ancien code fixe. Introduis le code que tu trouves à droite. Cette façon de faire a été choisie pour que les personnes qui ne sont pas/plus habituées à la terminologie du prévent puissent malgré tout poster des messages.

30-09-2008 07:55:34
Marc Doigny
Une petite modification a été apportée au forum:
Il est possible de sauter directement du haut de la page vers le dernier message et inversément.
Une fonction que je juge très utile dans les discussions kilométriques...

Een kleine wijziging werd aan het forum aangebracht:
Vanaf heden kan je van de top van de pagina direkt naar het laatste bericht springen, en omgekeerd.
Een heel nuttige funktie van zodra er talrijke berichten aanwezig zijn.

27-07-2010 16:27:25
Marc Doigny
Encore une petite modification au forum, notament une modification de l'url (pour permettre une indexation plus rapide par google et autres moteurs de recherche). J'avais remarqué qu'il y a très peu de pages du forum qui sont indexées... Cette modification est totalement transparente pour l'utilisateur.

Opnieuw een kleine wijziging aan het forum, namelijk een wijziging van de url, dit om de indexatie door google en andere zoekrobotten te vergemakkelijken. Ik had opgemerkt dat er zeer weinig pagina's in google opgenomen zijn... Voor de gebruiker zijn er geen zichtbare verschillen (behalve een andere url in de address bar).

29-07-2010 08:29:30
Marc Doigny
CUSTOM HEADERS

Voor alle mensen die automatisch een mail ontvangen bij berichten in het forum/gastenboek/website:

Vanaf 1 augustus wordt er een nieuwe custom header voorzien in de mailberichten:
Organisation: zeepreventorium.org

Daardoor is het mogelijk automatisch het bericht naar een submap te verplaatsen (de meeste mail clients kunnen filteren op custom header). Een voorbeeld kan je onderaan zien (Thunderbird mail client)


Mijn mail server heeft een custom header geplaatst - Mon serveur a ajouté un en-tête personalisé
Pour tous ceux qui reçoivent automatiquement un mail pour chaque message posté:

Dès le 1 août, un "custom header" sera ajouté à chaque message:
Organisation: zeepreventorium.org

Cela permet de déplacer automatiquement tous les messages vers un fichier local. La plupart des lecteurs de courriels ont cette fonction intégrée. Un exemple est indiqué ici (pour Thunderbird)


Premier message - Eerste bericht

Enkel webmasters kunnen hier posten - Uniquement pour webmasters

Forumsoftware © Marc Doigny 2007 - 2014