Forum
zeepreventorium

Index forum

Bureau A
Mededelingen vanwege het zeepreventorium - Messages du préventorium marin

“Prevent Spaarders in vereffening”

Hier kan u de discussie over het onderwerp Prevent Spaarders in vereffening volgen. Wenst u een bijdrage bij deze discussie te plaatsen, dan kan dit onderaan de pagina. Vous avez ici la discussion au sujet de Prevent Spaarders in vereffening. Si vous désirez placer votre contribution sur ce thême, vous pouvez le faire en bas de page.

Datum
Auteur
Bericht - Message
Laatste bericht - dernier message
23-12-2022 07:47:21
Marc Doigny
Logo Prevent Spaarders Uit de brief aan de spaarders:
"We moeten vaststellen dat het steeds moeilijker werd om onze doelstelling, het financieel ondersteunen van de werking van de leefgroepen en de kinderen die er verblijven te realiseren.
  • De interesten die we krijgen op het ingezamelde spaargeld waren en zijn nog steeds belachelijk laag dat ze zelfs de bankkosten niet kunnen dekken.
  • Onze ploeg actieve medewerkers, die instaat voor de organisatie van de activiteiten zoals de spaarkassouper en de rommelmarkt wordt ouder en minder talrijk, waardoor de druk op de mensen die het nog willen doen hun draagkracht overstijgt.
  • Verschillende pogingen in het afgelopen jaar om nieuwe vrijwilligers aan te trekken waren niet succesvol. Recent nog moesten we de geplande rommelmarkt om onder andere deze reden afgelasten.
  • De beschikbaarheid van de Tritonzaal wordt kleiner omdat het Zeepreventorium er, terecht, voor kiest om deze zaal ook maximaal te gebruiken voor activiteiten van de patiënten, terwijl de kosten voor de verwarming van de zaal gedurende onze activiteiten eigenlijk de opbrengst overstijgt (één dag de zaal verwarmen kost meer dan 1000€).
Als bijkomende overweging stellen we vast dat de precaire financiële situatie van het Zeepreventorium decennia geleden, waarbij elke frank toen onontbeerlijk was om spelmateriaal aan te kopen voor de patiënten, gelukkig achter de rug is.

Rekening houdend met bovenstaande zaken hebben we met het bestuursorgaan en de leden van de algemene vergadering het afgelopen jaar meermaals samen gezeten om te zoeken naar mogelijke alternatieven, maar we zijn —met spijt in het hart— tot de vaststelling gekomen dat de Spaarkas zijn werking niet meer kan verderzetten."

Ce message pour signaler que l'asbl Prevent Spaarders qui organise le souper annuel et le marché au puces dans la salle Triton est en liquidation car les objectifs de l'asbl ne peuvent plus être remplis. L'association a été établie en 1983 pour aider financièrement les patients et le préventorium.

L'asbl n'est plus en mesure d'attirer suffisamment de volontaires pour organiser les activités et ces mêmes activités ne rapportent plus assez pour compenser les frais de chauffage de la salle Triton.

Il est également à noter que la situation économique dramatique du préventorium il y a des dixaines d'années n'est plus de mise et que le préventorium est maintenant en mesure à fournir tout le matériel nécessaire aux patients.

Premier message - Eerste bericht

Enkel webmasters kunnen hier posten - Uniquement pour webmasters

Forumsoftware © Marc Doigny 2007 - 2019